Lamelki bukowe

MARCOPOL poszerzył swoją ofertę dla branży meblarskiej i wprowadził nowość, którymi są bukowe pióra lamelowe – tzw. lamelki. Lamelki z prasowanego litego drewna bukowego, pozwalają na szybkie, mocne i precyzyjne łączenie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych. Ten typ połączenia można  stosować począwszy od produkcji galanterii drzewnej, poprzez produkcję mebli  aż do wykończenia wnętrz, Za pomocą lamelek…

Nowość: Zaczepy do sprężyn falistych

MAR­CO­POL posze­rzył ofertę pro­duk­tową, dedy­ko­waną dla branży meblar­skiej. Nowo­ściami w asor­ty­men­cie są: zaczep do sprę­żyn fali­stych oraz zaczep do sprę­żyn fali­stych z ogra­nicz­ni­kiem. Zaczepy pla­sti­kowe przy­mo­co­wy­wane są do ste­laży i ram meblo­wych za pomocą zszy­wek sta­no­wią pod­sta­wowy i nie­za­wodny sys­tem moco­wa­nia sprę­żyn fali­stych, które należą do kla­sycz­nych sys­te­mów sprę­żynowania mebli tapi­ce­ro­wa­nych, sie­dzisk samo­cho­do­wych i mebli ogro­do­wych. Moco­wa­nie sprę­żyn fali­stych jest…